Hotline: 090 333 1985

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Live in a village/the countryside/an isolated area/a rural backwater
sống trong một ngôi làng/vùng quê/một khu vực hẻo lánh/một vùng nông thôn tù túng
Enjoy the relaxed/slower pace of life
yêu thích nhịp sống thanh thản/chậmEnjoy/love/explore the great outdoors
thích/yêu thích/khám phá cuộc sống ngoài trời tuyệt hảo
Look for/get/enjoy a little peace and quiet
tìm/được/thưởng thức một tí yên bình và yên tĩnh
Need/want to get back/closer to nature
cần/muốn trở về/muốn với thiên nhiên
Be surrounded by open/picturesque countryside
được bao quanh bởi vùng quê rộng rãi/như tranh vẽ
Escape/quit/get out of/leave the rat race
trốn khỏi/bỏ/thoát khỏi/rời cuộc sống luẩn quẩn
Seek/achieve a better/healthy work-life balance
tìm/đạt được sự cân bằng công việc-cuộc sống tốt hơn/lành mạnh
Downshift to a less stressful life
thay đổi thành lối sống ít áp lực hơn
Seek/start a new life in the country
tìm kiếm/bắt đầu cuộc sống mới ở vùng quê
Create/build/foster a strong sense of community
tạo ra/xây dựng/nuôi nấng văn hóa cộng đồng bền vững
Depend on/be employed in/work in agriculture
dựa vào/được thuê làm/làm việc trong ngành nông nghiệp
Live off/farm the land
sống nhờ/trồng trọt chăn nuôi trên mảnh đất
Tackle/address the problem of rural unemployment
giải quyết/đề cập đến vấn đề về phát triển nông thôn

Phụ huynh chọn giáo viên  phù hợp tại link này: https://www.daykemtainha.vn/gia-su

 
GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
ĐC: Số C7b/137 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM (Gần cầu Chánh Hưng Q8) ĐT: 090 333 1985- 09 87 87 0217 cô Mượt - Email: giasutainangtre.vn@gmail.com